Rejestracja produktu

Zarejestruj produkt i przedłuż gwarancję do 5 lat

  Warunki gwarancji

  Kolumny marki Neat Acoustics są w dystrybucji firmy ATM-AUDIO i objęte są opieką serwisową. Służymy pomocą w problemach związanych z funkcjonowaniem zakupionych przez Państwa produktów niezależnie czy jest to związane z opieką gwarancyjną, czy doradztwem w zakresie doboru kolumn do Państwa potrzeb.

  ATM-Audio oferuje kompleksowe wsparcie serwisowe – zarówno gwarancyjne, jak i pogwarancyjne. W przypadku pytań i problemów z produktami firmy Neat Acoustics zapraszamy do kontaktu.

  Warunki gwarancji

  Kolumny Neat Acoustics objęte są 5 letnią gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze. Nabywca ma obowiązek rejestracji produktu 30 dni po zakupie kolumn na stronie polskiego dystrybutora. W przypadku niedotrzymania terminu rejestracji kolumn w wymaganym czasie gwarancja jest ograniczona do 24 miesięcy.

  Producent gwarantuje prawidłowe działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi instrukcji każdego produktu. Wynikające z niej obowiązki Gwaranta wykonuje polski dystrybutor firma ATM-AUDIO, ul. Tomcia Palucha 37/U3, 02-495 Warszawa.

  Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.

  Gwarancja obejmuje produkty firmy Neat Acoustics zakupione na terenie Polski. Okres 5 letniej gwarancji liczy się od daty zakupu na paragonie i po wcześniejszej rejestracji na stronie polskiego dystrybutora. W przypadku niedotrzymania wymienionych warunków naprawa zostanie dokonana na koszt Reklamującego.

  Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane w terminie jak najszybszym, nie przekraczającym 30 dni od daty dostarczenia uszkodzonego produktu do serwisu. W przypadkach szczególnie uzasadnionych (np. w razie konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy wada będzie usunięta w innym terminie, po wcześniejszym uprzedzeniu reklamującego).

  Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony do punktu serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z akcesoriami, firmą kurierską wskazaną przez dystrybutora. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi osoba reklamująca.

  Gwarancja traci swoją ważność w przypadku samodzielnych przeróbek lub modyfikacji sprzętu.

  Gwarancją nie są objęte produkty z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy gwaranta, produkty wadliwe działające lub uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania, niedbałości konsumenta lub stosowania niezgodnie z instrukcją obsługi, albo przepisami bezpieczeństwa.

  Gwarancja naprawy ani wymiana na nowy sprzęt nie obejmuje odstępstw od parametrów podawanych w instrukcji obsługi, ponieważ firmy zastrzegają sobie możliwość zmian i modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia klienta.

  Gwarancją naprawy nie są objęte uszkodzenia spowodowane na skutek:

  • zanieczyszczenia, zalania, uszkodzeń mechanicznych, przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych i innych zdarzeń losowych,
  • użytkowanie produktów według zaleceń innych niż przewidział producent w instrukcji obsługi,
  • użytkowanie produktów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub warunkach mogących spowodować ich uszkodzenie, np. w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze, wysokim zawilgoceniu, itp.,
  • nadmiernym obciążeniem sygnału o zbyt dużej mocy,
  • uszkodzeniem głośników spowodowanych użyciem korektorów graficznych oraz układów korekcji częstotliwościowej,
  • użytkowaniem kolumn z niesprawnym wzmacniaczem,
  • samodzielna ingerencja we wnętrze obudowy głośnika.

  Gwarancja jest nieważna, jeżeli na uszkodzonym produkcie zostanie zerwana lub w widoczny sposób uszkodzona plomba lub numery seryjne będą nieczytelne.

  Wszystkie wadliwe części, które wymieniono w ramach naprawy stają się własnością serwisu.

  Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.

  Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby importera zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

  Dodatkowe informacje

  Wygrzewanie Kolumn Neat Acoustics

  Wygrzewanie kolumn głośnikowych polega na doprowadzeniu ich do optymalnej sprawności i optymalnych parametrów mierzalnych i dźwiękowych. W pewnym przybliżeniu można to przyrównać do docierania samochodu. W czasie wygrzewania elementy mechaniczne i elektryczne głośników uzyskują bowiem swoje docelowe właściwości. Dla przykładu – gumowe zawieszenie górne i materiałowe dolne uzyskują odpowiednią sprężystość, a druty doprowadzające sygnał do cewki odpowiednią giętkość. Poprawi się również centrowanie cewki w szczelinie magnetycznej. Wszystko to potrzebne jest po to, aby kolumny pracowały w optymalnych warunkach. Firma Neat Acoustics zaleca 200h czas wygrzewania kolumn. Po tym czasie kolumna osiąga pełnię swoich możliwości i jej dźwięk zmienia się wraz z upływem czasu w bardzo nieznaczny sposób. W czasie wygrzewania zmiany dźwięku mogą być jednak bardzo duże. Niezależnie od wszystkiego, aby cieszyć się przez długi czas nowo zakupionymi głośnikami należy uważać z pokrętłem głośności i regulacją barwy dźwięku. Należy także zadbać o możliwie mało zniekształcony sygnał wejściowy. Wtedy kolumny przez długi czas będą oferowały najwyższy poziom jakości dźwięku.